سوالات متداول درباره

مدرسه فارکس

اصول اولیه و مفاهیم کاربردی فارکس از جمله مواردی است که قبل از شروع به معامله لازم است هم با آنها آشنا شوید و ضمن درک آنها، با تکرار و تمرین به موضوع و مفهوم آن مسلط شوید. اینکه زیربنای آموزشی را همانند یک آموزش آکادمیک بنا بگذارید و بقیه موارد را هم مانند یک مدرسه فارکس دنبال کنید، نشان دهنده این است که راه را به درستی پیش خواهید برد.


شاخص ADP یا شاخص تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی آمریکا چیست؟ تراز تجاری یا Balance of Trade چیست؟ گزارش کتاب بژ یا Beige Book چیست؟ نفت خام برنت یا Brent Crude چیست؟ حراج اوراق قرضه یا Bond Auction چیست؟ الگوی قیمتی، چارت پترن یا Chart Pattern چیست؟ شاخص مدیران خرید شیکاگو یا Chicago PMI چیست؟ گزارش COT و CFTC چیست؟ کامودیتی یا Commodity چیست؟ شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان آمریکا (CB) یا شاخص CCI چیست؟ اصل انطباق چیست؟ شاخص بهای مصرف‌کننده (تورم) یا CPI چیست؟ گزارش سطح ذخایر نفت خام آمریکا (EIA) شاخص سفارشات کارخانجات یا Factory Orders چیست؟ کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا FOMC چیست؟ شاخص مدعیان بیکاری آمریکا یا Initial Jobless Claims چیست؟ شاخص فضای کسب‌وکار آلمان یا IFO Business Climate چیست؟ شاخص تولیدات صنعتی یا Industrial Production چیست؟ نرخ بهره یا Interest Rate چیست؟ شاخص ISM بخش غیر تولیدی (خدماتی) چیست؟ شاخص ISM بخش تولیدی آمریکا چیست؟ شاخص پیشرو یا Leading Indicator چیست؟ لیمیت اوردر یا Limit Order چیست؟ مارکت کپ یا Market Cap چیست؟ مارکت اوردر یا Market Order چیست؟ سیاست تسهیل پولی چیست؟ سیاست پولی چیست؟ سیاست انقباضی پولی چیست؟ شاخص انتظارات و تمایلات اقتصادی چیست؟ سیاست نرخ بهره صفر چیست؟