مارکت کپ ارزش بازاری و روز کل یک شرکت، بازار یا بخش است. در بازار سهام، ارزش بازاری یا مارکت کپ برابر است با تعداد کل سهام شرکت در قیمت روز سهام. در بازار رمزارز ها، ارزش مارکت کپ ارزهای دیجیتال برابر است با تعداد کل ارز دیجیتال عرضه شده در قیمت روز هر یک سکه یا توکن از رمزارز. به طور مثال اگر رمزارز X تعداد ۱۰۰۰ سکه عرضه داشته باشد و قیمت هر سکه هم ۵ دلار باشد، مارکت کپ یا ارزش کل رمزارز X برابر است با هزار ضرب در ۵ دلار یا همان ۵ هزار دلار.
آشنایی با مارکت کپ یا Market Cap


سوالات مرتبط