عرضه و تقاضا چه تاثیری بر نرخ ارز دارد؟
خطوط حمایت و مقاومت (ساپورت و رزیستانس) چیست و چه ارتباطی با عرضه و تقاضا دارد؟
چگونه خطوط ساپورت و رزیستانس را تشخیص دهیم؟
از بین خطوط حمایت و مقاومت مختلف کدام یک اهمیت بیشتری دارند؟
مناطق حمایت و مقاومت چیست؟

پاسخ این سوالات را در این ویدئو مشاهده فرمایید:

جهت کسب اطلاع در خصوص نحوه دریافت کامل دوره جامع آموزشی و سایر ویدئوها اینجا کلیک کنید.

 
 
بخش ۴ – تعریف خطوط حمایت و مقاومت
 
 
 
بخش ۵ – نحوه تشخیص حمایت و مقاومت

بخش ۶ – درجه اهمیت خطوط حمایت و مقاومت

بخش ۷ – مناطق حمایت و مقاومت

 


سوالات مرتبط