قوانین مدیریت سرمایه چیست؟
چگونه ریسک و زیان خود را کنترل کنیم؟
پاسخ این سوالات را در این ویدئو مشاهده نمایید:

جهت کسب اطلاع در خصوص نحوه دریافت کامل دوره جامع آموزشی و سایر ویدئوها اینجا کلیک کنید.

در ادامه به این درس جهت آشنایی با تکنیک های عملی مدیریت سرمایه رجوع فرمایید:
درس سوم بخش دوم


سوالات مرتبط