نرخ ارز ها و کالا ها ممکن است در بروکر های مختلف کمی متفاوت باشد. این تفاوت در هر لحظه بیش از چند پیپ نیست و دلیل آن استعلام نرخ بروکر ها از منابع مختلف است. این اختلاف هیچگاه از اسپرد بیشتر نخواهد شد. در صورتی که این اختلاف از اسپرد بیشتر گردد، با آربیتراژی که توسط معامله گران در این دو بروکر انجام می شود، تفاوت نرخ به زیر نرخ اسپرد خواهد رسید.
آربیتراژ در اینجا به معنای خرید در یک بروکر و فروش در بروکر دیگر است که معامله ای است دو سویه در دو بروکر مختلف با هدف کسب سود از اختلاف نرخ دو بروکر.


سوالات مرتبط