حساب MT4Fixed به دلیل اسپرد ثابت و میزان استاپ اوت کمتر برای مبتدیان در بازار فارکس نسبت به حساب ان دی دی مناسب تر است.


مطالعه بیشتر: در این بازار تازه کار هستم، چگونه وارد بازار فارکس شوم؟


سوالات مرتبط