در صورتی که حساب دمو در فیبوگروپ دارید، می توانید از کابینه شخصی خود حساب واقعی نیز در این بروکر افتتاح نمایید. اگر نمی دانید کابینه شخصی چیست، اینجا را کلیک کنید. اگر پسورد آن را در اختیار ندارید یا نمی توانید به آن وارد شوید، اینجا را کلیک کنید.

در کنار حساب دمو می توانید حساب های واقعی نیز در کابینه شخصی خود داشته باشید. در واقع حساب دموی شما به حساب واقعی تبدیل نمی شود. بلکه می توانید یک یا چند حساب واقعی در کنار آن افتتاح نمایید. 

پس اگر حساب دمو در فیبو گروپ دارید و به کابینه شخصی آن دسترسی دارید، می توانید جهت مشاهده راهنمای گام به گام تصویری افتتاح حساب واقعی اینجا را کلیک کنید.

 


سوالات مرتبط