برای مشاهده مقادیر مربوط به باز شدن و بسته شدن هر کندل و همچنین قیمت های بالایی و پایینی آن با ماوس روی کندل مربوطه بروید، مطابق تصویر زیر مقادیر در پایین پنجره نمایان می گردد.


سوالات مرتبط