برنامه متاتریدر ۵ یک برنامه و پلتفرم مستقل است با یک سرور مستقل است و جایگزین متاتریدر ۴ نیست. شما می توانید با اکانت مخصوص این پلتفرم با آن کار کنید. به این معنا که با حساب های مخصوص متاتریدر۴ نمی توانید در متا تریدر۵ لاگین و معامله کنید. همچنین با اکانتهای متاتریدر۵ نمی توانید در متا تریدر۴ لاگین کنید.


سوالات مرتبط