با استفاده از نرم افزار Multi Terminal این امکان وجود دارد که شخص مدیر اکانت علاوه بر حسابهای متعددی که در کابینه خودش دارد، بتواند حساب های اشخاص دیگر (در صورتی که پسورد این حسابها را داشته باشد) را هم به این نرم افزار اضافه کند و آنها را مدیریت کند.
مدیر می تواند حسابهای همنوع را همزمان مدیریت کند (مثلاً چند تا حساب MT4Fixed با هم، یا چند تا حساب MT4NDD باهم و …).

multiterminal1

در صورت گرفتن اردر به طور همزمان برای چند تا حساب، تریدر می تواند پارامترهای اجرای اردر را برای حسابهای مختلف تعیین کند.

multiterminal2

برای دانلود نرم افزار مولتی ترمینال، اینجا را کلیک کنید.


سوالات مرتبط