برنامه متاتریدر مربوط به بروکر مورد نظر را باز کنید. از منوی File گزینهOpen data folder  را بزنید

meta indicator1
و از پنجره باز شده پوشه mql4  را انتخاب کنید

meta indicator2
و سپس پوشه

indicators 

 را انتخاب کنید.
meta indicator3

فایل اندیکاتور که با پسوند

ex4

 است را باید اینجا کپی کنید. بعد متاتریدر را ببندید و باز کنید و در منوی 

Insert > Indicator >Custom

 اندیکاتور خود را بیابید.

meta indicator4


سوالات مرتبط