نسبت توقع (Expectancy) یک فرمول برای محاسبه میزان اعتبار و اطمینان سیستم معاملاتی است. معامله‌گر با بررسی تاریخچه معاملات و محاسبه معاملات بازنده و برنده به یک نسبتی می‌رسد که طبق این نسبت توقع می‌توان گفت که معاملات برنده در برابر معاملات بازنده چقدر سود ده بوده‌اند. روش‌های مختلفی برای محاسبه نسبت توقع وجود دارد، اما توجه داشته باشید که این نسبت هیچ تضمینی ندارد و به این معنی نیست که وقتی نسبت توقع به دست آمد می‌توانید انتظار داشته باشید که همان مقدار سود خواهید کرد.

آشنایی با نسبت توقع یا Expectancy استراتژی


سوالات مرتبط