تریلینگ استاپ (Trailing Stop) در مقابل دستور حد ضرر ثابت قرار دارد. اگر از دستور حد ضرر در معاملات استفاده می‌کنید، حتماً متوجه شده‌اید که دستور حد ضرر ثابت تنها در یک سطح باقی می‌ماند و با تغییر قیمت‌ها، حرکت نمی‌کند. اما دستور حد ضرر متغیر یا تریلینگ استاپ این قابلیت را دارد که با حرکت بازار در جهت مطلوب معامله، حد ضرر را تغییر دهد.

به طور مثال اگر وارد معامله خرید شده‌اید، حد ضرر شما پایین‌تر از قیمت ورود به معامله خواهد بود. اگر قیمت افزایش یابد، حد ضرر هم به تدریج بالا خواهد آمد تا ریسک یا احتمال زیان معامله خرید به تدریج کاهش یابد و در نهایت از بین برود. اگر در معامله خرید قیمت به جای افزایش، کاهش یابد، تریلینگ استاپ از تغییر حد ضرر خودداری خواهد کرد و حد ضرر را ثابت نگه خواهد داشت.

تریلینگ استاپ یک مکانیسم خودکار است و به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در مقابل نوسانات بازار از معامله محافظت کند. جهش صعودی و سریع در بازار می‌تواند خیلی سریع از بین برود. تریلینگ استاپ در چنین سناریوی به معامله‌گر کمک می‌کند تا بخش زیادی از این جهش صعودی و سریع را شکار کند و سود خود را تثبیت کند.

اگر در جفت ارزی مثل EURUSD، تریلینگ استاپ را ۵۰ پیپ در نظر بگیرید و از ۱.۲۵۵۰ وارد معامله شوید، اگر یورو به ۱.۲۶ دلار صعود کند، حد ضرر معامله به طور خودکار از ۱.۲۵ دلار به ۱.۲۵۵۰ دلار بالا خواهد آمد. اگر بازار ۵۰ پیپ دیگر حرکت کند، حد ضرر دوباره ۵۰ پیپ بالا خواهد آمد. اما اگر یورو به اندازه ۵۰ پیپ حرکت نکند، حد ضرر هم تغییری نخواهد کرد.


سوالات مرتبط