شاخص سهام نزدک ۱۰۰ یا NASDAQ 100 که برخی اوقات به آن شاخص US Tech 100 هم گفته می‌شود، شاخصی است که میانگین وزنی از ۱۰۰ شرکت بزرگ سهامی و غیرمالی را لیست شده در بازار نزدک را شامل می‌شود. معمولاً شرکت‌های بزرگ فناوری در این شاخص قرار دارند و به همین دلیل به آن Tech 100 هم گفته می‌شود.

آشنایی با شاخص سهام نزدک (NASDAQ) آمریکا


سوالات مرتبط