شاخص اقتصادی یا Economic Indicator معیار یا ارزیابی از عملکرد یک بخش از اقتصاد است. شاخص اقتصادی به عنوان معیاری از نحوه عملکرد بخش‌های اقتصادی عمل می‌کند و می‌تواند بر سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها تأثیر بگذارد. داده‌های تورمی نمونه‌ای از شاخص‌های اقتصادی هستند که روند تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را در کشور ارزیابی می‌کنند. برای بررسی شاخص‌های اقتصادی بهتر است که از تقویم اقتصادی ایران بورس آنلاین استفاده کنید.
شاخص‌های اقتصادی، داده‌های هستند که معمولاً در سطح کلان اقتصادی تعریف می‌شوند. شاخص‌های اقتصادی برای تحلیل و تفسیر وضعیت فعلی اقتصاد استفاده می‌شوند. اگر می‌خواهید بدانید که اقتصاد کشوری در چه وضعیتی قرار دارد باید به شاخص‌های اقتصادی آن توجه کنید. به طور مثال آیا اقتصاد آمریکا به وضعیت اشتغال کامل رسیده است؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید شاخص‌های اشتغال آمریکا مثل گزارش NFP، نرخ بیکاری و یا سایر شاخص‌های مرتبط با اشتغال را بررسی کنید.
اما چرا شاخص‌های اقتصادی مهم هستند؟ همان‌طور که در بالا هم اشاره شد، سیاست‌گذاران اقتصادی به کمک تحلیل عملکرد شاخص‌های اقتصادی تصمیم می‌گیرند که سیاست‌های پولی و مالی را چگونه تعریف کنند؟ به طور مثال اگر کشوری با مشکل رشد بالای تورم مواجه است، شاید سیاست‌گذار به فکر بالا بردن نرخ بهره یا اجرای سیاست‌های انقباضی باشد. اگر کشور مورد نظر با رشد سریع تورم و رکود اقتصادی درگیر باشد (رکود تورمی)، شاید سیاست‌گذار به‌جای بالا بردن نرخ بهره، از سیاست‌های انبساطی و حمایتی استفاده کند تا ابتدا اقتصاد را از رکود خارج کند.
تغییر سیاست‌های پولی و مالی محرک اصلی بازارهای مالی هستند. مسلماً وقتی‌که دولت و بانک مرکزی در حال اجرای سیاست‌های انقباضی هستند، کمبود نقدینگی و سختی تأمین مالی پروژه‌ها بر بازار و فعالیت‌های اقتصادی فشار خواهند آورد. این مسئله می‌تواند ارزش پول را تقویت کند. در مقابل اگر دولت یا بانک مرکزی به سیاست‌های انبساطی و حمایتی روی بیاورند، تأمین مالی و استقراض پول به سهولت انجام خواهد شد. در کوتاه‌مدت گردش پول افزایش خواهد یافت و به احتمال زیاد پول ملی تضعیف خواهد شد. اما در بلندمدت فعالیت‌های اقتصادی رشد خواهند کرد و در نهایت با رشد قوی اقتصادی، پول ملی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان هم تقویت خواهد شد.


سوالات مرتبط