بازار گاوی یا Bull Market بازاری است که در آن قیمت‌ها به مرور زمان افزایش می‌یابند. زمانی که بازاری یا نمادی روند صعودی دارد، گفته می‌شود که بازار گاوی یا Bull Market است. معمولاً اگر در بازارهای مالی قیمت یک دارایی ۲۰ درصد یا بیشتر از ۲۰ درصد افزایش یابد، به آن بازار گاوی یا صعودی گفته می‌شود. معمولاً خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به آینده دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار است.
بایستی توجه داشت که هر چند افزایش ۲۰ درصدی قیمت دارایی اولین نشانه از شروع روند صعودی یا بازار گاوی است، اما در اکثر مواقع نشانه‌های شروع بازار گاوی به آسانی قابل تشخیص نیستند.


سوالات مرتبط