در بازار فارکس واحد اندازه‌گیری حجم معاملات، لات یا Lot است. لات همان مقدار پولی است که از یک ارز خاص معامله خواهد شد. وقتی می‌خواهید در بازار فارکس معامله کنید، باید حجم معامله را بر اساس لات یا ضرایبی از آن مشخص کنید.
به طور مثال می‌خواهید جفت ارز EURUSD را معامله کنید. حجم معامله چقدر خواهد بود؟ یعنی چقدر از ارز پایه جفت ارز EURUSD یا همان یورو را می‌خواهید در برابر دلار آمریکا معامله کنید؟ اگر ۱ لات معامله کنید، یعنی حجم معامله ۱ لات باشد، یعنی ۱۰۰ هزار یورو را در برابر دلار آمریکا معامله می‌کنید. پس در معامله EURUSD، ۱ لات معامله به معنی ۱۰۰ هزار یورو است.
اندازه لات استاندارد (Standard Lot) برابر ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است. یعنی هر یک لات استاندارد برابر است با ۱۰۰.۰۰۰. شما می‌توانید از مضرب‌های مختلف لات استفاده کنید. به طور مثال ۰.۱ لات برابر است با ۱۰ هزار واحد. یا ۰.۰۱ لات برابر است با ۱ هزار واحد از ارز پایه.
علاوه بر لات استاندارد، مینی لات (۱۰ هزار واحد)، میکرو لات (۱ هزار واحد) و نانو لات (۱۰۰ واحد) هم وجود دارد. در زمان افتتاح حساب باید مشخص کنید که چه حسابی را انتخاب می‌کنید. یعنی نوع لات در حساب معاملاتی به نوع خود حساب بستگی دارد.

آموزش فارکس لات Lot

آموزش فارکس – هر یک لات برابر ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است.


سوالات مرتبط