خرید دارایی به سیاست‌هایی از بانک مرکزی گفته می‌شود که بانک مرکزی با هدف کاهش نرخ بهره اقدام به خرید اوراق قرضه می‌کند. در واقع بانک مرکزی با خرید دارایی یا اوراق قرضه، نقدینگی بزرگی را به سیستم مالی و اقتصادی تزریق می‌کند. خرید دارایی یا Asset Purchases از سیاست‌های نامتعارف بانک مرکزی است و با هدف تحریک و حمایت فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌شود. نام دیگر این سیاست، QE است.


سوالات مرتبط