مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران بزرگ بازار تعریف متفاوتی از سرمایه دارند. اما همیشه تعریف سرمایه آزاد یکی است. درک سرمایه آزاد (Free Capital) برای مدیریت ریسک معاملات اهمیت زیادی دارد.
فرض کنید شما می‌خواهید با ۱۵ هزار دلار وارد بازار فارکس شوید. اهرم یا لوریج حساب هم یک به ده است. حال سؤال اینجاست که سرمایه آزاد شما چقدر است؟ اگر موجودی حساب را به ۱۰ ضرب کنید، می‌شود ۱۵۰ هزار دلار. آیا همین ۱۵۰ هزار دلار سرمایه آزاد شماست؟ پاسخ منفی است. ۱۵۰ هزار دلار قدرت سرمایه‌گذاری شماست. سرمایه آزاد شما همان موجودی حساب یا ۱۵ هزار دلار است.
فرض کنید که شما قرار است به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری کار کنید و ۱۰۰ میلیون دلار را باید مدیریت کنید. مسلماً این ۱۰۰ میلیون سرمایه آزاد نیست. شما نمی‌توانید کل ۱۰۰ میلیون دلار را از دست بدهید. معمولاً در قرارداد مدیران سرمایه‌گذاری شرط حداکثر دراو داون (drawdown) یا حد ضرر مشخص می‌شود و معمولاً کمتر از ۱۰ درصد کل حساب است. یعنی اگر ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه در اختیار شما باشد، با رسیدن میزان ضرر به ۱۰ میلیون دلار شما از کار اخراج خواهید شد. پس سرمایه آزاد شما هم ۱۰ میلیون دلار خواهد بود.


سوالات مرتبط