حداقل مبلغ واریزی جهت شارژ یا برداشت از حساب معادل ۱۰ دلار می باشد.

جهت افتتاح حساب حداقل واریزی به منظور فعال شدن حساب های متفاوت، مبلغی متفاوت است. این مبلغ را با توجه به نوع حساب خود، از طریق ایمیل یا ارتباط با کارشناسان پشتیبانی جویا شوید.


سوالات مرتبط