اگر به آدرس ایمیلی که قبلا در کابینه ثبت و تایید کرده اید، دسترسی دارید؛ برای تغییر آدرس ایمیل مربوط به کابینه شخصی و حساب های خود، اگر به آدرس ایمیل فعلی که قبلا در کابینه ثبت و تایید کرده اید دسترسی دارید، از همان آدرس، یک ایمیل به farsi@fibogroup.com با مضمون زیر ارسال فرمایید. در صورتی که به کابینه شخصی خود دسترسی دارید، این پیام را می توانید از قسمت پیام های شخصی ارسال نمایید و یک اسکن از مدرک شناسایی معتبر خود به این درخواست پیوست کنید:

“اینجانب درخواست تغییر آدرس ایمیل کابینه شخصی خود از ……… (ایمیل قبلی را بنویسید) به آدرس جدید …………………. (ایمیل جدید خود را بنوسید) دارم.”

اگر به آدرس ایمیلی که قبلا در کابینه ثبت و تایید کرده اید، دسترسی ندارید؛ از آدرس ایمیلی که اکنون قصد دارید در کابینه تان ثبت گردد یک ایمیل به آدرس بروکر farsi@fibogroup.com با مضمون زیر ارسال فرمایید:

“اینجانب درخواست تغییر آدرس ایمیل کابینه شخصی خود از ……… (ایمیل قبلی را بنویسید) به آدرس جدید …………………. (ایمیل جدید خود را بنوسید) دارم.”

و مدارک زیر را پیوست نمایید:

  • اسکن از دو مدرک شناسایی معتبر (مثلا کارت ملی و شناسنامه)
  • یک عکس از چهره خودتان در حالی که یک مدرک شناسایی خود را کنار صورت تان قرار داده اید

انجام این مراحل به دلیل حفظ امنیت حساب شما نزد بروکر می باشد. بروکر نیاز دارد مطمئن شود که صاحب کابینه مایل به تغییر ایمیل خویش است تا فرد یا افرادی به غیر از مشتری به اطلاعات کابینه او دست پیدا نکنند.

ممکن است مدارک دیگری نیز از شما خواسته شود و در آخر ممکن است بروکر جهت تایید درخواست شما با شما تماس تلفنی بگیرد.


پس از موافقت بروکر با تغییر ایمیل کابینه، لازم است این تغییر را از طریق ارسال ایمیل به بخش پشتیبانی ایران بورس آنلاین اطلاع دهید. در متن ایمیل هر دو آدرس ایمیل جدید و قبلی را به همراه شماره حساب خود قید نمایید. آدرس ایمیل بخش پشتیبانی ایران بورس آنلاین: info@iranbourseonline.com


سوالات مرتبط