ایران بورس آنلاین سیگنال های تکنیکال در مورد شاخص های سهام را منتشر می کند. اینجا کلیک کنید
همچنین در طول روز نیز ممکن است مطالبی در بخش تحلیل در خصوص شاخص های سهام منتشر شود. اینجا کلیک کنید
 
این شاخص های سهام (ایندکس ها) ارتباط و همبستگی مستقیم  با سهام های معروف ذیل را دارا هستند:
– اس اند پی آمریکا
– نیکی ژاپن
– داکس آلمان
– فوتسی انگلیس
– اس ام ای سویس
– هنگ سنگ
– یورو استاکس ۵۰


سوالات مرتبط