استاپ لول (Stop Level) حداقل میزان فاصله ای ( به پیپ) است که میتوانید برای استاپ لاس یا تیک پرافیت (حد سود یا زیان) خود تعیین کنید. به عنوان مثال استاپ لول ۳ (در جفت ارزهای با ۴ رقم اعشار) یا ۳۰ (در حساب با یک رقم اعشار اضافه) به این معناست که نمیتوانید استاپ لاس یا تیک پرافیت را در فاصله کمتر از ۳ پیپ قرار دهید. علاوه بر فاصله استاپ لاس و تیک پرافیت یک پوزیشن، این فاصله میزان حداقل فاصله یک پندینگ اردر از نرخ کنونی  بازار را نیز نشان می دهد‎‎ . یعنی فاصله یک دستور پندینگ تا نرخ فعلی بازار نمی تواند از استاپ لول کمتر باشد.

اما استاپ اوت لول اساسا مفهوم دیگری است که مربوط به مارجین لول یک پوزیش در ضرر است. برای آشنایی با استاپ اوت اینجا را کلیک کنید.


سوالات مرتبط