آیا می توان نوع حساب ها تغییر داد؟

قابلیت تغییر یا تبدیل حساب ها از جمله حساب MT4NDD به MT4Fixed یا برعکس وجود ندارد. اما شما می توانید هر دو حساب را افتتاح نمایید و بین آنها موجودی خود را منتقل نمایید و در هر کدام از حساب ها که مایل هستید معامله کنید.


سوالات مرتبط