حراج اوراق قرضه دولتی، فرآیندی است که در آن دولت با فروش اوراق قرضه کوتاه‌مدت و بلندمدت خود سعی می‌کند تا هزینه تأمین مالی بدهی‌های ملی را پایین بیاورد. معمولاً فرآیند حراج اوراق قرضه با اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر میزان پولی که برای استقراض نیاز است شروع می‌شود. مدت سررسید و زمان حراج اوراق قرضه در این اطلاعیه قید می‌شود. سپس فعالین بازار سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند. حراج اوراق قرضه، به خصوص اوراق خزانه‌داری آمریکا برای بازار اهمیت زیادی دارد. میزان تقاضای اوراق در زمان حراج می‌تواند اطلاعات مفیدی از تمایلات سرمایه‌گذاران در اختیار تحلیلگران قرار دهد.


سوالات مرتبط