بله، افتتاح، شارژ و برداشت این حساب نیز مانند سایر حساب ما از طریق ایران بورس آنلاین امکان پذیر است.


سوالات مرتبط