چرا در صفحه برداشت وجه، کد تایید پیامکی از من نخواست؟

اگر در صفحه برداشت از حساب در قسمت انتقال داخلی، سیستم از شما کد یکبار مصرف پیامکی را درخواست نکرد، یا گزینه دریافت کد یکبار مصرف فعال نیست، به این معناست که روش برداشت با کد تایید پیامکی برای شما فعال نیست و روش قدیمی چاپ و امضای برگه برداشت برای شما فعال است.

در این صورت جهت فعال کردن برداشت با کد تایید پیامکی لازم است از کابینه شخصی قسمت پیام های شخصی از پشتیبانی فیبوگروپ بخواهید که روش برداشت با کد تایید پیامکی را برای کابینه شخصی شما فعالسازی نمایند .

برای مشاهده راه های تماس با فیبوگروپ اینجا کلیک کنید


سوالات مرتبط